โอ-ต่อ http://ao-tor.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=19-03-2012&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=19-03-2012&group=5&gblog=16 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาฏิหาริย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=19-03-2012&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=19-03-2012&group=5&gblog=16 Mon, 19 Mar 2012 21:01:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-02-2012&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-02-2012&group=5&gblog=15 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[มะ มาฟังนิทานกันไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-02-2012&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-02-2012&group=5&gblog=15 Mon, 27 Feb 2012 20:47:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=06-02-2012&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=06-02-2012&group=5&gblog=14 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[สมการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=06-02-2012&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=06-02-2012&group=5&gblog=14 Mon, 06 Feb 2012 8:51:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=18-01-2012&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=18-01-2012&group=5&gblog=13 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[... ต้องลองสัมผัส ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=18-01-2012&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=18-01-2012&group=5&gblog=13 Wed, 18 Jan 2012 21:28:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=12-10-2010&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=12-10-2010&group=5&gblog=12 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดจบ ของ จุดเริ่มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=12-10-2010&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=12-10-2010&group=5&gblog=12 Tue, 12 Oct 2010 12:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=04-10-2010&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=04-10-2010&group=5&gblog=11 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอก หรือ ควัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=04-10-2010&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=04-10-2010&group=5&gblog=11 Mon, 04 Oct 2010 14:55:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=28-05-2010&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=28-05-2010&group=5&gblog=10 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เข้าใจในสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่า "คน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=28-05-2010&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=28-05-2010&group=5&gblog=10 Fri, 28 May 2010 12:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=14-06-2014&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=14-06-2014&group=3&gblog=10 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=14-06-2014&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=14-06-2014&group=3&gblog=10 Sat, 14 Jun 2014 0:52:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=16-01-2012&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=16-01-2012&group=8&gblog=2 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=16-01-2012&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=16-01-2012&group=8&gblog=2 Mon, 16 Jan 2012 13:49:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=25-06-2008&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=25-06-2008&group=8&gblog=1 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[ตกผลึกเศษเสี้ยวของความรู้สึกกับ ห้องสยาม-พันทิบ (ช่วงที่ดีที่สุด-เวอร์ชั่น)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=25-06-2008&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=25-06-2008&group=8&gblog=1 Wed, 25 Jun 2008 16:02:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=07-06-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=07-06-2006&group=6&gblog=1 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[ยินดีต้อนรับครับ ทุกท่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=07-06-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=07-06-2006&group=6&gblog=1 Wed, 07 Jun 2006 15:14:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=11-02-2009&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=11-02-2009&group=5&gblog=9 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[เสี่ยงกับความรัก.. กันไหม ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=11-02-2009&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=11-02-2009&group=5&gblog=9 Wed, 11 Feb 2009 14:55:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-01-2009&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-01-2009&group=5&gblog=8 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[หากหลงรักใครซักคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-01-2009&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-01-2009&group=5&gblog=8 Tue, 27 Jan 2009 16:36:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=23-12-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=23-12-2008&group=5&gblog=7 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[สายลม คน และตัวกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=23-12-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=23-12-2008&group=5&gblog=7 Tue, 23 Dec 2008 15:14:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=17-09-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=17-09-2008&group=5&gblog=6 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามที่ส่งไป กับความใจในที่ยังไม่กล้าเอ่ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=17-09-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=17-09-2008&group=5&gblog=6 Wed, 17 Sep 2008 14:47:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=29-08-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=29-08-2008&group=5&gblog=5 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[.. คำถาม .. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=29-08-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=29-08-2008&group=5&gblog=5 Fri, 29 Aug 2008 14:26:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=08-08-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=08-08-2008&group=5&gblog=4 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนเก่าเจ้าความเหงาที่คุ้นเคย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=08-08-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=08-08-2008&group=5&gblog=4 Fri, 08 Aug 2008 15:10:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=06-06-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=06-06-2006&group=5&gblog=3 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากให้เข้าใจกันมากขึ้นนะ ช. ญ. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=06-06-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=06-06-2006&group=5&gblog=3 Tue, 06 Jun 2006 10:57:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=06-06-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=06-06-2006&group=5&gblog=2 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[ขีดๆเขียนๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=06-06-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=06-06-2006&group=5&gblog=2 Tue, 06 Jun 2006 21:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=15-06-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=15-06-2006&group=5&gblog=1 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก คีย์บอร์ด สู่ ...... ใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=15-06-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=15-06-2006&group=5&gblog=1 Thu, 15 Jun 2006 20:12:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=07-06-2006&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=07-06-2006&group=4&gblog=6 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามรอบสุดท้ายบนเวทีประกวดนางงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=07-06-2006&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=07-06-2006&group=4&gblog=6 Wed, 07 Jun 2006 9:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=5 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[สำหรับ 4-7 ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=5 Tue, 30 May 2006 16:42:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=4 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[กระติกน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=4 Tue, 30 May 2006 14:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=3 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[ซื้อทีวีสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=3 Tue, 30 May 2006 14:41:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=2 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่ำกว่า 18 ห้ามเข้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=2 Tue, 30 May 2006 22:03:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=1 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นไรมากป่าว หมอ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=30-05-2006&group=4&gblog=1 Tue, 30 May 2006 14:43:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=24-09-2012&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=24-09-2012&group=3&gblog=9 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=24-09-2012&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=24-09-2012&group=3&gblog=9 Mon, 24 Sep 2012 13:45:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=09-03-2012&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=09-03-2012&group=3&gblog=8 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบนี้ คุณเคยรู้สึกไหม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=09-03-2012&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=09-03-2012&group=3&gblog=8 Fri, 09 Mar 2012 20:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=08-07-2010&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=08-07-2010&group=3&gblog=7 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงนี้ให้เธอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=08-07-2010&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=08-07-2010&group=3&gblog=7 Thu, 08 Jul 2010 23:59:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=21-05-2010&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=21-05-2010&group=3&gblog=6 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[Blowing in the wind ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=21-05-2010&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=21-05-2010&group=3&gblog=6 Fri, 21 May 2010 0:10:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-05-2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-05-2006&group=3&gblog=5 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[เซ็งสนิท ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-05-2006&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-05-2006&group=3&gblog=5 Sat, 27 May 2006 22:01:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-05-2006&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-05-2006&group=3&gblog=4 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[Good Bye - Air supply]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-05-2006&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=27-05-2006&group=3&gblog=4 Sat, 27 May 2006 14:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=20-06-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=20-06-2006&group=3&gblog=3 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[SuperMan(It's not easy)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=20-06-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=20-06-2006&group=3&gblog=3 Tue, 20 Jun 2006 16:27:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=21-05-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=21-05-2006&group=3&gblog=2 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากฟังเพลงเพราะๆไหม.. แน่หละ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=21-05-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=21-05-2006&group=3&gblog=2 Sun, 21 May 2006 22:02:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=29-05-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=29-05-2006&group=3&gblog=1 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ๊... แก สุดยอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=29-05-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=29-05-2006&group=3&gblog=1 Mon, 29 May 2006 22:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=19-05-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=19-05-2006&group=2&gblog=1 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหนๆก็หลงเข้ามาแล้ว ลงชื่อซะดีดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=19-05-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=19-05-2006&group=2&gblog=1 Fri, 19 May 2006 21:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=29-09-2010&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=29-09-2010&group=1&gblog=3 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[เบา เบา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=29-09-2010&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=29-09-2010&group=1&gblog=3 Wed, 29 Sep 2010 22:04:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=02-05-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=02-05-2006&group=1&gblog=2 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำที่อยากจะลืม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=02-05-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=02-05-2006&group=1&gblog=2 Tue, 02 May 2006 23:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=18-05-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=18-05-2006&group=1&gblog=1 http://ao-tor.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำที่หายไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=18-05-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ao-tor&month=18-05-2006&group=1&gblog=1 Thu, 18 May 2006 21:58:20 +0700